Anlegget på Minne

Sesongen er slutt for i år.

Vi åpner igjen i juni 2022.

Grupper kan bestille omvisning utenom sesong på Mjøsmuseet.

Minne panorama_07.04.13

FORENINGEN MJØSSAMLINGENE eier 2 store anlegg: på Minne og på Lillehammer. Øverst på denne sida info om MJØSSAMLINGENE på Minne, nederst litt om Thorstadbua på Lillehammer. Anleggene driftes av MJØSMUSEET AS.

 

MJØSAS SJØFARTSMUSEUM!
ÅPNINGSTIDER - SE HOVEDSIDA

Minne-anlegget har en helt spesiell betydning i historia om båttrafikken på Mjøsa, og her finner du fartøyer, hus, gjenstander og bilder som dokumenterer det aller meste av skipsfarten på Mjøsa. Og omvisningen anbefales! Mange fargerike historier fra den gang Mjøsa var en hovedtranportvei for mennesker, gods og tømmer. Uteanlegget kan også besøkes utenom åpningstidene. Informativ skilting!

 

M/F HELGØYA

 

VB70 s

Varpebåten VB 70. Bygget 1930 hos Glommens Mek.  Ble malt opp, reparert og sjøsatt i 2010, er nå i drift for foreningen på Minne.

 

Slike info-stolper finner du mange steder på anlegget. Derfor får du også utbytte av å besøke MINNE-anlegget når som helst!

Riksantikvaren sier at denne mudderlørja er verneverdig, siste av sitt slag i Norge!

 

Styrehuset på Helgøyferja.

 

Rekka på Helgøyferja.

 

Det eldste av sjøhusene på Minne er fra 1801

 

Ankeret skal ha tilhørt JERNBARDEN (1840), dampkjelene (under) er fra SKIBLADNER.

 

Alle bilder av nyere dato er tatt av Åge Bjørnstad og Per I. Høiberg

 

Amundstua (1844). Kapt. Ole Amundsens hus. Han var den første kapteinen både på D/S Jernbarden og D/S Skibladner. Født i Drammen 1808, pensjonist i 1882, men fortsatte som vikarskipper nesten helt fram til han døde i 1898, 90 år gammel. Dette skipperhuset ble kjøpt av Mjøssamlingene i 1989.

 

Willy 2011

Elias m

 


 

Bildet er fra bruombygginga i 1913 da midtspennet ble forlenget fra 62 m til 82 m

Og ca 80 år senere så det slik ut på Minne:

FORENINGEN MJØSSAMLINGENE
eier også et anlegg på Lillehammer, nemlig THORSTADBUA med ekspedisjonshus. Her er det dessverre ikke åpent for omvisning, men vi håper med tid og stunder også å kunne vise fram dette unike anlegget. Spesielt interesserte kan kontakte styremedlem FRANK HAGEN (se under knappen KONTAKT).

THORSTADBUA
vedlikeholdes av Berget Vel. Dette steinpakkhuset ble bygget i 1857, er i 2 etasjer pluss loftet med heisesystemet. Her kunne jakter og lastebåter legge helt inntil for lasting og lossing, og var meget viktig for handelen på Lillehammer og omegn. Dette er et meget spennende og vakkert hus med mange muligheter, men flere av golvbjelkene har råte i endene og en utbedring er nødvendig snarest. Det gule ekspedisjonshuset er nå nymalt og med ny takskifer, dugnadsarbeid av velforeningen under ledelse av Frank Hagen.