Denne annonsen ble publisert i Gudbrandsdalens Folkeblad 27. juli 1912. Samarbeidet med jernbanen ser ut til å fungere bra, og annonsen gir et inntrykk av kollektivtransporten. I samme avis kan vi også lese disse sakene: planleggingen av Trysilbanen, en ung mann har druknet ved Hunton Brug på Gjøvik,  Valdresbanen gikk med 37.000,- kr i overskudd, 2nden brigades musikkorps har hatt konsert på Maihaugen, og: "kontrollør Slette ved Kap Melkefabrik forsvandt fra dampskipet HAMAR nat til onsdag. Fredag blev han gjenfundet som lik ved Eriksrud brygge i Biri". Fløtningsinspektøren annonserer: "Formiddagspike faar godt lønnet plads....".