Den første Mjøsfærgen het bare "Mjøsfærgen". Nr. 2 (1950) het "Mjøsfærgen II". Men da den tredje båten ble bygget (1963), ville rederiet kalle den "Mjøsfærgen", uten nummer. Dette ble ikke godkjent siden den eldste ferja allerede hadde dette navnet. Rederiet gikk da til (det litt spesielle) skrittet å formelt omdøpe den eldste ferja til "Mjøsfærgen III" slik at den 3.båten kunne overta navnet "Mjøsfærgen" uten nummer. "Mjøsfærgen IV" (1969) og "V" (1974) fulgte med "rett nummer" på båtene. Altså: den eldste (1923) har hatt 2 navn offisielt mens den var på Mjøsa: "Mjøsfærgen" og "Mjøsfærgen III" ("III" har aldri vært malt på båten). Mens nr 3, har kun hatt navnet "Mjøsfærgen" i dette rederiet. I 1990 fikk båten navnet "Mjøscruise". Forvirret? Forhåpentligvis ikke nå lenger...