MJØSFÆRGEN - Norges egentlig første bilferje? Redaktøren har lagt merke til at det i div. fora diskuteres hvilket fartøy som er landets første BIL-ferje. M/F BILFÆRGEN startet rute på Molde i 1921, men var opprinnelig kontrahert som fiskekutter. Planene ble endret allerede på beddingen, og fartøyet ble bygget som motorferje. Så derfor kvalifiserer vel BILFÆRGEN (som stadig er i drift) til førsteplassen. Men hvis vi er litt patriotiske, så er nok MJØSFÆRGEN (1923) landets første fartøy som ble kontrahert som bilferje, så Mjøsa var derfor tidlig ute - også her!

 

BILFÆRGEN -restaurert

 

MJØSFÆRGEN - årstall ukjent