D/S INDUSTRI II sank i Minnevika i 1956 og ligger der enda. Bildet er tatt av Sjøfartsmuseet i 2008 og viser at skipet står stødig på bunnen. Akterenden er delvis nedgravd inn mot land, og skroget er i relativt god forfatning. På aller laveste vannstand kan vraket faktisk ses fra land på Mjøssamlingene. Båten ble bygget i 1895 og er på 83 fot. (Kilde: Sjøfartsmuseet, Morten Reitan))