DUGNADEN 2008 ble en stor begivenhet! 22 ivrige mannskaper møtte fram, og det ble utført en masse oppgaver i gemyttelig samarbeid. Anlegget framstår nå som mye mer publikumsvennlig og presentabelt, og M/F HELGØYA ble malt opp!
STYRET i Foreningen Mjøssamlingene takker alle for en framifrå innsats!
Her kommer noen bilder - flere vil komme etter hvert. Dette blir sikkert ikke den siste dugnaden på Minne - masse folk med stor kompetanse og arbeidsevne - og  ikke minst - godt humør! Og mat - det er viktig og sosialt……

 

Dugurd ved Amundstua.

 

TV: Egil, Kjell og Per ordner ny gangport.

 

Ferja males.

 

Kjell, Arve, Richard og Aslak rydder utsikten mot Minnestryken.

 

Jan og Kjell hugger et uinteressant båtvrak.

 

Og så var det mat igjen…….