Landsmøtet i Norsk forening for fartøyvern vedtok enstemming 13. september 2012  å ta Mjøssamlingenes taubåt WILLY opp som medlem i foreningen.  Dette betyr en gledelig anerkjennelse av mjøsfartøyenes maritime kulturhistoriske verdi i nasjonal sammenheng. Styret vil nå vurdere å søke Riksantikvaren om at WILLY også kommer på den  statlige lista over vernede fartøyer. Fartøyvernforeningens landsmøte ble holdt i Bodø, og Mjøssamlingene stilte med 2 deltakere: Magnus Sefland (delegat for M/F HELGØYA) og Per Inge Høiberg (delegat for D/S SKIBLADNER). Høiberg ledet forøvrig landsmøtet og ble valgt som medlem av valgkomiteen (for 3 år).

Forsamlingen av delegater på landsmøtet, styreleder Jan Welde orienterer om handlingsplan (foto: Høiberg)

Nff s