Ferja "Randsfjord" ex "Mjøsfærgen" (1923) i OPPLAND ARBEIDERBLAD

"Brandbu" (1907) i bakgrunnen har også ubudne gjester.....

 

Og litt mer mjøsstoff fra samme avis HER