En stor begivenhet for Mjøssamlingene, Mjøsa og innlandets fartøyvern: Taubåten "WILLY" er nå vernet av Riksantikvaren. Styret i Mjøssamlingene sendte i januar 2013 søknad om vernestatus, i dag kom brevet med godkjenninga. RA skriver bl.a.:

"Etter en samlet vurdering av fartøyets historie, alder/epoke, autentisitet, geografiske tilhørighet, historisk betydning og organiseringen rundt fartøyet, anser Riksantikvaren "Willy" som verneverdig." 

RA beskriver verneverdigheten slik:

"Verna fartøy" er ei gruppe fartøy der ein forpliktar seg til å ta vare på fartøyet etter antikvariske retningslinjer. Dette som eit resultat av ein forpliktande avtale mellom eigar av fartøyet og Riksantikvaren.

 

For oss i Mjøssamlingene betyr det at vi nå har ansvar for et fartøy av nasjonal historisk verdi. Samtidig ser vi på dette som en anerkjennelse av Mjøsas fartøyhistorie ut over "Skibladner" som ble Norges første fredede skip i 2006. Det er i alt ca 240 fartøyer som er vernet eller fredet av Riksantikvaren og "Willy" er i meget fint selskap.....

Full flagging for "WLLLY" - "Winnie" og "Svalen II" appaluderer vernestatusen!

Wil