Mjøssamlingene har økt tonnasjen: Åge Lien har nå overdratt fartøyet "Randsfjord" ex "Randsfjordferja" ex "Mjøsfærgen" til oss  (kjenningssignal 11065). Vi takker så mye for tilliten og gleder oss til å ta fatt på et spennede fartøyvernprosjekt! Riksantikvaren er en viktig medspiller, og uten solid støtte fra den kanten ville vi ikke kunne makte å overta et så stort og spesielt fartøy.

Båten ble bygget ved Sarpsborg Mek Greåker i 1923 og er Norges første pendelferje og ditto stålferje. Opprinnelig motor: Bolinder semidiesel. Hun er 20 meter lang og 6 meter bred. Ferja gikk på Mjøsa 1923 - 1967, deretter solgt til Gran kommune, ombygget og satt i drift som den første bilferje Horn-Bjoneroa i 1968. Men ferja ble raskt for liten, og allerede 4 år senere ble hun skiftet ut med "Mjøsfærgen II" (som stadig trafikkerer sambandet).

Fartøyet slet fortøyningene og drev på land i Røykenvika under romjulsstormen i 2011. Deretter slept til Elnestangen hvor ferja har ligget med betydelig slagside og maskinrommet under vann. Tilstand på motor (Penta) er derfor uviss. Riksantikvaren mener at båten ikke tåler enda en vinter slik den har ligget og bidratt til en redningsaksjon. Mjøssamlingene har lagt til rette for at den kan komme på slipp på Minne (der ferja ble bygget) for grundig besiktigelse, reparasjon og vedlikehold. Ferja har i dag fått status som "vernet skip" hos Riksantikvaren.

Hvis alle planer slår til, vil den gamle ferja ankomme Minne med spesialtransport natt til lørdag 16. november - eller i løpet av helga....

Mjøssamlingene takker Åge Lien for donasjonen og Riksantikvaren for et meget godt samarbeid!

Se Riksantikvaren

 

BILDET: Styreleder markerer overtagelsen av ferja ved å klatre til topps i signalmasta (foto: Nordsveen)

MF 006_skipper_s