26. februar stilte Jan Granholt og Thor Sundbakken med verktøy og arbeidsiver på slippen. I løpet dagen bygget de en solid leider med rekkverk opp til dekket på ferja slik at det nå er enkelt og trygt å ta seg om bord under det vidrere arbeidet. Frank Iversen og redaktøren assisterte. Vi fikk også vedlikeholdsladet batteriene på "Start" og "Willy".

Det er kjøpt inn vaskemidler og verneutstyr for å få gjort rent i maskinrom og lugarene under dekk - alt er smurt inn i ojle og møkk. Hvis noen føler seg motivert til å gjøre en innsats her, så er det bare å gå i gang! 

Trapp as

Trapp bs