13.november: Thor har sydd inn østveggen på motorhuset med grov panel og i dag arbeidet Jan pg Thor videre. Sørvegggen ble dekket med presenning for vinteren. Ellers har John, Georg, Arild og Frank jobbet både på WILLY, de har revet mye inne på toalettet i Amundstua og ominnredet verkstedet i fløterbrakka. Mye godt arbeid!

_______________________________________________________________________________________________________

Mjøssamlingene har etter hvert fått en fin og verdifull samling av antikvariske semidiesel båtmotorer, og arbeidet med å få de fleste innomhus i et vernebygg startet i fjor - da ble hovedkonstruksjonen reist og taket lagt. Nå er arbeidet med veggene i full gang. Planen er 3 faste vegger, mens sørveggen skal kunne åpnes for at publikum skal se motorene når de startes opp. Nordveggen består av skipsplater i stål - som passer flott i et slikt hus, for innvendig vil vi etter hvert innrede huset som maskinrom på en båt med utstyr som trengs for å kjøre motorene. Og vi vil sette inn koøyer for å skape rett miljø. Arbeidet med gavlene er nå i gang, de blir av tre. Det er Jan Granholt, Thor Sundbakken, Richard Krogvold, Ole Arnt Fjeldberg og Arild Langaaard som er fast dugnadsgjeng. Motorhuset vil bli et verdifullt innslag i båtmiljøet på Minne og en attraksjon som vi vet at publikum vil sette stor pris på!

Ole Arnt har skaffet stokkverket, Richard skipsplatene og Frank takplatene - alt fiks gratis! Bedre kan det ikke bli....

På bildet under er Jan og Thor i gang med montering av de siste platene på nordveggen. Foto: Arild.

Motorhus okt_2014_s