Siste - faktisk det ALLER siste - om Base 173 ex Mjøsfærgen IV:

Velinformerte kilder melder at fartøyet nå er hugget opp i Spania - sukk. Det er stadig 4 "mjøsfærger" intakt, men det spøker også for Mjøscruise som ligger utrygt på Mengshoel. Og på Randsfjorden har Oppland fylkeskommune bestilt ny elektrisk ferje.....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Som tidligere meldt: Fartøyet "Base 173" ex "Drøbaksund III" ex "Mjøsfærgen IV" (bygget på Gjøvik 1969) er nå i Denia på den spanske østkysten. Ny eier skal være firmaet FORTUNA MARE, Oslo - som kjøpte båten 24.juni 2014. De er i gang med å bygge oppdrettsanlegg for tunfisk i Spania og det kan tenkes at den gamle mjøsbåten skal brukes i det prosjektet.

Oppdrett av tunfisk fra yngel av er på forsøksstadiet, og firmaet har fått hjelp av SINTEF til å utvikle levende babymat for tunfiskyngel - den spiser nemlig ikke tørrfor.  Tunfisk er den viktigste næringsfisken i verden og blir oppdrettet i Spania og Japan - men da må de først fange ungfisk som fetes opp. Hvis de lykkes i oppdrett av tunfiskyngel til spisefisk, vil det være en en gullgruve - 400 kr kiloen og oppover... Dessuten er tun på rødlista. (Kilde: SINTEF).

Og kanskje skal ei gammal mjøsferje være med på dette eventyret?

Bildet under er tatt nyttårsaften 2014 av Bartolome Jean og lånt fra MarineTraffic.com. Ferja er i dokk i Denia.