Etter mye og grundig planlegging - og nå de siste måneder med arbeid på verkstedet - kunne Gjersing heise på plass den aller første modulen til det nye opptøttingssytemet på Minneslippen - en modul til den øverste vogna, og til venstre ser vi tårnet der oljetanken til hydraulikken skal stå. Roger Gjersing prøvegår dørkplata for å se om den holder :-) 

slippen