Riksantikvaren offentliggjorde i dag tilskudd for 2018 til fartøyvern - og det ga dette resultatet for vårt distrikt:

MJØSFÆRGEN 765.000,-

SKIBLADNER 1.366.000,-

BRANDBU 2.960.000,-

For MJØSFÆRGEN betyr det at de midlene vi ikke fikk brukt i 2017 er overført til i år og at vi kan fortsette restaurering av skrogplater. SKIBLADNERs tildeling er også bra, men dette fartøyet har vesentlig større behov. Det mest gledelige fra redaktørens synspunkt er at BRANDBU får en sum som bidrar godt til at prosjektet får fortjent framdrift. Siden Oppland er et SAVOS-fylke nå, må vi formode at SKIBLADNER og BRANDBU får tilsvarende sum fra fylket - altså en dobling.

 

RA har fordelt i alt 61,3 mill. 

Se hele tildelingslista HER