Båter

Endelig! Åge Bjørnstad har kommet over unike og meget etterlengtede fargebilder av D/S DØLEN og mudderapparatet DALEGUDBRAND. 

Begge fartøyene ble bygget 1909 ved Fredikstad Mek for Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB).

DØLEN: 62 fot, taubåt for DALEGUDBRAND og inspeksjonssfartøy. 1962 var siste år i drift, sank nord for Fremmingøya i Vorma april 1968. Eies av Mjøssamlingene.

DALEGUDBRAND: Mudderapparat (paternosterverk) med dampmaskin, uten egen framdrift. Ytelse: 60 m3 pr time. Hugget på Minne 1968.

Dølen og Mudderapp a s

DØLEN hadde luksuriøs salong på fordekket - som eneste taubåt i verden! Den ble brukt av direksjonen under inspeksjonsturer. Styrehuset står i dag på M/B START. Bildene må være tatt på tidlig 1960-tall - etter at fartøyene var lagt opp ved Fremmingøya. På bildet øverst ser vi 2 mudderlektere (som er bevart ved Mjøssamlingene) samt et ukjent fartøy med mast og lastebom. Under: DALEGUDBRAND ble - under mudring - holdt på plass og manøvrert ved hjelp av 6 store ankere, 3 i hver ende. 

iDølen og Mudderapp b s

SVALEN II går til Minne for vinteropplag 2017

Skibladner og Haugland

KVIKK senkes i Totenvika - se film HER

Randsfjordferja - Norge Rundt NRK - innslag nr 6 - 19:46 

Hamar-Kapp-Ferjen og Mjøsfærgene bryter is NRK 1966

Feiring, tømmer, WILLY, SÆVAT se EUB-TV

SÆVAT i Norge Rundt  - spol fram til 15:06

Ferjene på Randsfjorden NRK 2005

STJERNEN forlater Mjøsa, se  NRK - spol fram til 1:17

Minneslippen 18.sept 2016 - fortfim opphaling

SKIBLADNER 1963 en flott film fra NRK

MB Start ved Kapp video av Erlend Fredholm

Willy ved Stigersand 2014

Willy  ved kai

Albin  - motoren i Willy

Willy 2014 av Erlend Fredholm

GREVEN på Tyrifjorden: Greven

Vår egne sunkne steamtug: Dølen

Middelalderbåten: Funn ved Furuberget

Hjuldamperen: Forliset 1967, klikk HER

Og denne: Skibladner

8. november 2013 fikk Mjøssamlingene overdratt eierskapet til "Randsfjord" ex "Randsfjordferja" ex "Mjøsfærgen III" ex "Mjøsfærgen". Fartøyet er registrert som "Randsfjordferja" med kjenningssignal "11065" i skipsregistrene NIS-NOR. (Årsaken til at det er tall i stedet for normalt bokstaver i kjenningsignalet er at da skipsregistrerne ble omorganisert ved flytting til Bergen, fant man skip uten kjent kjenningssignal, og disse fikk derfor et nummer i stedet.) Samme dag vi fikk eierskapet, søkte vi Riksantikvaren om vernestatus på ferja, og fikk umiddelbart positivt svar. Mjøssamlingene har derfor - løpet av ett år - 2 fartøyer med offisiell status som "vernet skip" (Willy" ble vernet i sommer.)

Ferja har ligget fylt med vann i 2 vintre, og derfor påregnes et betydelig restaureringsarbeid. Båten har dessuten vært utsatt for hærverk de siste 2 årene på Randsfjorden. Redningsaksjonen er blitt utført  i tett samarbeid med og uvurderlig støtte fra Riksantikvaren. Men uten 12 - 15 frivillige og dyktige mannskaper fra Mjøssamlingene som har jobbet hardt, ville operasjonene vært umulige.

Mjøssamlingene har nå 2 ferjer, og med nyanskaffelsen har vi på ingen måte glemt "Helgøya" der den troner under vernebygg med nyinstallert belysning.....

Bildene: "Mjøsfærgen" 1927 og 1940

MF 1927_s

 

MF 1940_s

 

Siste:


"WILLY" fikk i august 2013 status som VERNET SKIP av Riksantikvaren.

"WILLY" ble i 2012 tatt opp som medlem i Norsk forening for fartøyvern.

 

Styret i Mjøssamlingene har sendt søknad til NORSK FORENING FOR FARTØYVERN om medlemskap for WILLY. Det er kun ett eneste flytende fartøy på Mjøsa som er medlem i pr i dag, og det er SKIBLADNER. M/F HELGØYA er også medlem, men altså landsatt. Kriteriene for medlemskap i NFF er ganske omfattende og det kreves dokumentasjon av både historikk, tilstand, motor, bruksområde, plan for bevaring og framtidig bruk, vedlikehold, eierforhold, dugnadsinnsats, mv. I første omgang vil NFF foreta en befaring og lage en vurdering av fartøyet og miljøet som skal bevare og bruke båten. Sjeldenhet og autentisitet er også kritereier som skal vurderes. Selve søknaden tas opp til behandling på landsmøtet i NFF i oktober. Grunnen til at vi søker dette medlemskapet er først og fremst for å heve formell status på fartøyet, dernest er dette et ledd i å sikre at båten også i framtida blir tatt vare på som et flytende kulturminne. Hvis WILLY innvilges medlemskap i NFF, bør vi  vurdere å søke Riksantikvaren om status som vernet fartøy. Da har vi mulighet til å få statlige miidler til WILLY. Det helt spesielle ved Norsk Forening for Fartøyvern er at det er selve FARTØYENE som er medlem, ikke eier eller forvalter. Under PEKERE i menyen til  babord finner du en link til NFF.

Det er nok ikke alle som har vært under dekk på WILLY, det skal det bli større muligheter til i sommer, og her er et bilde fra mannskapslugaren. Den er ganske inntakt i forhold til da den var ny i 1950. Oljet finèr på skottene, PVC-belegg på dørken. Vedovnen står ikke på rett plass.   (Foto: Høiberg)

MB Willy_008_s

Se også www.svalen2.no

 

Dette fartøyet ble bygget for Evald Pannengstuen og Adolf Malerstuen i Totenvika av Glommens Mek i 1923. Bygg nr 48. Oppdragene for denne bulkbåten var frakt av grus, sand, tegl, poteter, mm. Var i drift fram til litt innpå 1960-tallet, og lå deretter uvirksom på Minne og Kapp. Fikk et nytt liv som fritidsbåt i 1975 med ny overbygning og flere endringer. Motorbytte ca 1984 til MAN 150 Hk diesel (originalmotoren Bolinder semidiesel R-15 står på Minne). 26. februar 2011 ble Svalen II solgt til Erlend Fredholm og Per Inge Høiberg (Toten), som i første omgang vil ta vare på fartøyet i nåværende utgave som et aktivum i formidling av mjøshistoria. På lang sikt har vi tanker om å tilbakeføre skuta til slik hun var som ny, men dette krever mye planlegging og betydelige investeringer. Men når båten nå skulle selges, var det viktigste å sikre at hun forblir på Mjøsa og holdes i sjødyktig stand av eiere som har mjøshistoria som det vesentligste motiv. Selve skroget er 100% originalt og ser ganske bra ut, men vi ser ikke bort fra at skrogplater må skiftes. Begge de nye eierne er medlemmer i Mjøssamlingene. OG: Helen Fredholm (kona til Erlend) er barnebarn til Evald Pannengstuen som altså var anskaffer. Så motivasjonen til å føre båten videre til neste generasjoner mjøsentusiaster er helt på topp! Svalen II er 50x14 fot, og vi har originaltegningene ("50 fots motorjakt").

 Se bilder lengre ned på sida.