8. november 2013 fikk Mjøssamlingene overdratt eierskapet til "Randsfjord" ex "Randsfjordferja" ex "Mjøsfærgen III" ex "Mjøsfærgen". Fartøyet er registrert som "Randsfjordferja" med kjenningssignal "11065" i skipsregistrene NIS-NOR. (Årsaken til at det er tall i stedet for normalt bokstaver i kjenningsignalet er at da skipsregistrerne ble omorganisert ved flytting til Bergen, fant man skip uten kjent kjenningssignal, og disse fikk derfor et nummer i stedet.) Samme dag vi fikk eierskapet, søkte vi Riksantikvaren om vernestatus på ferja, og fikk umiddelbart positivt svar. Mjøssamlingene har derfor - løpet av ett år - 2 fartøyer med offisiell status som "vernet skip" (Willy" ble vernet i sommer.)

Ferja har ligget fylt med vann i 2 vintre, og derfor påregnes et betydelig restaureringsarbeid. Båten har dessuten vært utsatt for hærverk de siste 2 årene på Randsfjorden. Redningsaksjonen er blitt utført  i tett samarbeid med og uvurderlig støtte fra Riksantikvaren. Men uten 12 - 15 frivillige og dyktige mannskaper fra Mjøssamlingene som har jobbet hardt, ville operasjonene vært umulige.

Mjøssamlingene har nå 2 ferjer, og med nyanskaffelsen har vi på ingen måte glemt "Helgøya" der den troner under vernebygg med nyinstallert belysning.....

Bildene: "Mjøsfærgen" 1927 og 1940

MF 1927_s

 

MF 1940_s

 

Overordnet kategori: Båter
Treff: 7426