LISTE OVER SEILJAKTER og andre bulk-båter

- mange av seiljaktene fikk installert motor omkring 1910.  
(Lista er ikke fullstendig)  
 
Alfen, bomseil, senere motor, Totenvika  
Angelo, bygget i Brumundal, senere forlenget, hugget 1934  
Anna, jakt

Argo, råseil, Feiring, gikk i frakt på Hamar  
Balkan, Totenvika, seil, senere motor   
Bjørn, råseil, må ikke forveksles med DS Bjørn  

Dronningen, se Sommeldronningen

Duen, senere Levahn, Totenvika  
Døden, klengenavn, egentlig navn ukjent, Totenvika  
Ellida, bomseil, senere motor, Stange, Totenvika  
Fram (ex Oder) råseil, må ikke forveksles med M/B Fram
Grønnjakta, se Svanen  
Heilios, bomseil, Gjøvik  
Hulda, råseil, senere bomseil, Totenvika  

Haabet, se Haabets Minde
Haabets Minde, bomseil, senere motor, Minnesund, Lillehammer, Kapp Melkefabrikk  
Haakon, Lillehammer  
Levahn, se Duen  

Lidaros, motor

Lindesnes, "Bækkebåten" i Feiring  
Lyngsnekka, bomseil, Hamar  
Lørja, råseil, Mengshoel  
Løven, bomseil, senere motor, Totenvika, hugget ca 1958  
Nidaros, bomseil, Totenvika  
Nora, bomseil, Totenvika. Forliste 1927 i Totenvika i storm
Norden, råseil, senere bomseil, Brumunddal, Totenvika  
Nordviken, Totenvika   
Oder (senere Fram), motor, Totenvika  
Sleipner, råseil  
Smedstuferja, råseil   
Sommeldronningen (Dronningen?), råseil, 3-master, Totenvika, Feiring 
Svalen (senere Totenvik), Helgøya, Totenvika, seil, senere motor 
Svanen, døpt Grønnjakta  etter ombygging, bomseil, senere damp  
Sælibåten, råseil  
17de mai, Biri  
Totenvik (ex Svalen)  
Wega, bomseil, 100 brt, ligger sunket ved Minne  
Viking, råseil, senere motor, Totenvika