Dampsjaluppen STJERNEN ble bygget i 1899 som kongelig lystfartøy. Etter hard bruk og forfall under 2.verdenskrig ble båten kjøpt til Totenvika som vrak. Ombygd til lastebåt, var i fart til 1959. Fikk deretter en litt tvilsom tilværelse som fritidsbåt før den ble lagt opp. Fraktet til Horten i 1995, og er nå restaurert tilbake til originalutgaven med den opprinnelige dampmaskinen. Er nå i drift som museumsfartøy. Bildet over er tatt da STJERNEN ble fraktet ut av Mjøsa.

 

STJERNEN i fart etter restaurering.  SE: www.kongesjaluppenstjernen.no