Lengre nede på denne siden finner du et bilde av "M/B JOMFRU KARINA". Johan Mellbye på Grefsheim opplyser følgende: Båten navn var JOMFRU KARINE, oppkalt etter Karine Alvsdatter som arvet godset Grefsheim etter sin bror. Karine levde fra 1450 til 1536, og testamenterte sine eiendommer til Hamarbispen. Dette var altså like  før reformasjonen i Danmark-Norge i 1537.
Damen på bildet kan være datter av Even Støen som omkom i forliset i 1923. Og båten hadde på ulykkesturen vært på Hamar for reparasjon, og ikke med passasjerer, slik vi tidligere har ment. Mellbye kan også opplyse at motoren nok ikke finnes lenger. GREFSHEIM er et viktig sted ved Mjøsa med en lang og spennede historie, og vi håper å komme tilbake med en egen artikkel etter hvert.