Svenn Sandvold har sendt oss dette flotte bildet fra fergekaia på Kapp. Ytterst ligger en "Furuholmen" med navnet LENA. Eier: Johannes Stensvold, kjøpt på Eidsvoll i 1951 uten motor. Før avgang Eidsvoll satte man inn en Chevrolet lastebilmotor, men dessverre så gikk motoren feil vei i forhold til propellen. Det var også gearkasse på Chevroleten, så båten gikk derfor til Kapp i revers! - sikkert en langsommelig tur... Longside kjørebrua ligger COWBOY som velferden ved Starum Leir hadde. Her er den ustabil og i fare for å forlise, men den ble reddet, kan Svenn meddele. Innerst ligger LYN, eid av sønnen til direktøren på Remington som drev skrivemaskinproduksjon på Melkefabrikken. Eier: Odd Mathiesen. Båten hadde en Citroen-motor med for dårlig kjøling. Dette medførte til tider dramatikk på fjorden da motoren gikk varm. Derfor var det mange som sa "nei-takk" hvis de fikk tilbud om mjøstur med LYN.     FOTO: Arne Nyhus, Kapp
Men vi sier "tusen-takk" til Svenn Sandvold - som tydeligvis har mye interssant på lager!