Bildet over er nok mer spesielt enn det umiddelbart kan se ut som. Da 2.verdenskrig  kom til Norge, fikk D/S Skibladner alt i april 1940 besøk av okkupantene som gjorde hærverk om bord. Minnesundbrua ble sprengt, men tyskerne laget kjapt ei ny "bru" ved å bruke båter som pontonger, og brua ble senere bygd opp igjen. Men den var stadig et bombemål, og ODS likte ikke at Skibladner, som lå i Minnevika, skulle være nærmeste nabo. Derfor ble båten flyttet litt unna, lengre ned i Vorma.
Bildet har vi fått av Per Sætre, og viser Skibladner i dekning, unikt bilde fra perioden!