Den første brua over Minnestryken ble bygget i 1879 og var kun for tog. Det tok lang tid før ro-ferja som tok seg av all annen trafikk kunne legge inn årene for godt, nemlig hele 46 år. Men i 1925 ble det lagt kjørebaner på begge sider av brua slik at ferja ble overflødig.   
  
Dette bildet av både damplok med vogner og ro-ferja er altså tatt mellom 1879 og 1925.