RETTELSE fra en av våre lesere: Dette flyfotoet er ikke tatt ca 1957 som tidligere publisert, men mye senere. Den årvåkne leseren har bemerket at bl. a. Seaside Mat og Vinhus er med på bildet, og da er vi i siste halvdel av 1970-tallet. Hamar-Kapp-Ferjen ved kai, og red. burde ha notert seg at galgedekk (soldekket) er bygget ut helt til akterenden. Og det skjedde i 1966. Derfor kan det være en taste/skrivefeil på det bildet vi har fått tilsendt: 1975 ble 1957? Takk til vår leser for bra innspill!