Åge Bjørnstad har på vegne av Mjøssamlingene mottatt 3 protokoller fra Lium i Feiring. Veldig god nyhet for mjøshistoria! Her var det båtbyggere som leverte mange fartøyer til Mjøsa, bl.a. den 45 fot store GLAD som kom i drift i 1911. Se rutetabellen (årstall er uvisst):