Litt nede på sida finnes rutetabell for motorbåten GLAD. I arkivet etter Georg Lium som var brygge-ekspeditør på Bjørnstad Station (altså Feiring) fant vi et fraktbrev fra 1912. En halv kasse brus ble sendt i oppkrav med M/B GLAD fra Hamar til Anders Larsen, Gillund (Stange). Kr 5,60.