Fotografier av båter er dessverre ofte tatt fra brygger/kaier og fra landsiden, skulle gjerne hatt flere som er tatt om bord. Men her har vi et unntak: Fordekket på DS LETTVINDT ca 1900. Kapt. Jensen, styrmann Hermanrud og maskinist Heimdal er på forskningsoppdrag for Hartvig Huitfeldt-Kaas (1867-1941) som ledet "De praktisk-vitenskapelige undersøkelser vedrørende ferskvandsfiskeriene”. Han var elev av F. Nansen, og gjorde et banebrytende arbeid i norsk limnologisk forskning og er internasjonalt kjent for sine utredninger om vassdragsreguleringenes innvirkning på fiskeriforholdene, for i de første tiårene av 1900-tallet ble det satt i gang flere store vassdragsreguleringer i Norge. 1918 publiserte han et grundig arbeid om Ferskvandfiskenes utbredelse og innvandring i Norge. Avhandlingen ble internasjonalt kjent og senere oversatt til tysk. Huitfeldt-Kaas var også mye benyttet som sakkyndig vedrørende fiskeriene i vassdrag og vann. Det resulterte i tallrike artikler i forskjellige fagtidsskrifter og vitenskapelige publikasjoner, som f.eks. Mjøsens fisker og fiskerier. (Kilde: Store Norske). Og her ser vi altså innsamling av data til Huitfeldt-Kaas sine studier. Minst like interessant - for oss båtnerder - er det å se fordekket på Lettvindt!