D/S INDUSTRI II, bygget 1895 på Gjøvik av Fredrikstad Mek, bygg nr 41. Anskaffer: O.E.Skattum. 83x18 fot. Sank i Minnevika 1956. Dette blidet er tatt av kpt. Einar Haugland, og på baksida er det datert 1955, hvilket stemmer dårlig med at fartøyet sank i 1956. Det viser dykkere på akterdekket som skal ned for å forberede heving av båten - som altså (dessverre) ikke ble til noe. Vraket ligger nå noe lengre ut og akterenden er godt begravet i sanda, men ved lav vannstand er en del av fartøyet godt synlig rett nedenfor Skibladnerbua på Minne.(Foto gitt til Mjøssamlingene av mjøshistoriker Jan H Olstads arvinger)