D/S VIKEN (tv) og D/S NORD (rettelse) ved Eidsvoll. VIKEN ble bygget i 1873 og forliste i Sunnylvsfjorden ved porten til Geirangerfjorden i 1970 (se egen artikkel). Nordsveen har gjort redaktøren oppmerksom på at båten aktenfor VIKEN ikke er DUEN som tidligere publisert, selv om det kan ligne ved første øyekast, og bildet er arkivert med DUEN.  Årstall på bildet er ukjent.