Kapp Melkefabrikk var fra 1890 en travel havn med 2 kaier og utskipning av ferdige produkter og lossing av råvarer, kull og blikkplater (til bokser). THOR var innom med store lektere, VIKEN hadde mye transport for fabrikken, og TORDENSKJOLD, HAMAR, SKREIA og flere lokalbåter fraktet melkespann. Melkefabrikken hadde en periode også egen båt: seiljakta HAABET - forøvrig Mjøsas raskeste seilbåt - som fraktet kassebord fra dampsaga på Lillehammer. Fabrikken trengte 200 tonn kull pr måned og produserte på det meste 10-15 millioner kg boksmelk pr år. Bildet viser D/S HAMAR utenfor Kapp Melkefabrikk og lektere som er ankret opp ganske langt ute på reden.