Må vel kalles farkost mer enn fartøy, la også kabler i Mjøsa. Telefonkabel i 1978.

 Bildet er lånt fra Norsk Telemuseum. www.telemuseum.no