Faren til Siri og Tor Malmo, overingeniør Ketil Malmo, var ansatt både i NVE og GLB. Tor har påkostet veldig flotte trykk av bilder fra muding og fra Minnevika, de er nå på plass i utstillingene i pakkhuset. Det ene viser Minnevika med Skibladner i vinteropplag og en av inspeksjonsbåtene. Det andre, som gjengis her i forringet kvalitet, er av mudringsflåten med Dølen, Dalegubgran, lektere og småbåter og mannskap. Mjøssamlingene takker så mye for både interessen, engasjementet og gaven! Under knappen MJØSHISTORIE kan du lese en aktikkel om temaet mudring.