Svenn Sandvold på Kapp bidrar stadig med verdifull informasjon og nye bilder! Han har nå vært på besøk hos Kari Sopp Onsrud, og der fant han et postkort med DS Tordenskjold som anløper Kapp. Datering av bildet anslår han til en gang på 1920-tallet. Enda en gang stor takk til Svenn!