Siden Mjøssamlingene skal på Gjøvikmarken, er det på sin plass å vise fram ei av de 5 Mjøsfærgene, nemlig den eldste fra 1923, her ved Smedstua 1935. Bygget på Minneslippen av Sarpsborg Mek, bygg nr 1, 59x16 fot. I 1937 ble overbyggene flyttet ut over borde for å få bedre plass på dekk. Gikk i rute til 1950, deretter reservebåt med div oppdrag. Solgt til Gran kommune i 1967 for drift på Randsfjorden og gikk i rute der til 1972. I privat eie siden 1991 og ligger i dag i Røykenvika. I dag er Mjøsfærgen II i drift på Randsfjorden, den 3 i rekken (som aldri fikk navnet III) ligger ved Gjøvik som serveringssted (åpnet august 2011), Mjøsfærgen IV heter nå Drøbaksund III og går i Oslofjorden, mens Mjøsfærgen V har nå navnet Aldra og er i rute i Nordland.