Dette oversiktsbildet må være tatt rundt eller før 1980, noen av våre lesere kan sikkert tidfeste det nærmere. Fartøyene er SVALEN II (på land), START (forrest), mudderlekter, SÆVAT, SKIBLADNER. Det ser ut til å være på vårparten, styrehusdøra på Svalen II står åpen og John er nok allerede i gang med arbeidet. Sævat har stadig gul skorstein og er enda ikke solgt fra GFF til Mjøsfærgen - så da er det før 1981. Og Start er ombygd slik Ove hadde den.