Redaktøren håper å få hjelp til å datere dette bildet. Stedet er Minnevika, fartøyene er WILLY og de 2 mudderlørjene, mannen er Kåre Torgunrud og årstida må være på forsommeren. Båten på stranda er VB70 og Sævatbua på vestsida av pakkhuset er enda ikke gjenoppført, men oljetanken som stod der er borte. Hvis noen kan hjelpe med dato, så skriv gjerne i gjesteboka eller send en SMS til 95 12 50 70