STORSJØ har vært på Mjøsa i mange år nå, men er opprinnelig fra Storsjøen i Rendalen. Christiania Tømmerdirektion vedtok i 1911 at det skulle anskaffes en damptaubåt - det var nemlig problemer med å få fløtet tømmeret over denne lange og smale sjøen. Båten ble bygget ved Glommens Mek, fraktet i deler med jernbane til Koppang og videre på sleder over til Åsheim i Ytre Rendalen hvor båten ble montert. (For orden skyld og for å unngå forveksling nevner vi at i 1905 kom en dampbåt med samme nevn i drift på Storsjø i Odalen.) Men i Rendalen kom D/S Storsjø i drift våren 1912, altså for 100 år siden. Vi gratulerer med jubileet! Bildet er tatt under prøvetuern med folk fra tømmerdireksjonen om bord og er lånt fra Skogmuseet. Redaktøren har stundom lurt litt på hvorfor båten fikk et såpass lavt styrehus....

Storsj 1912