Kom over dette bildet fra Lillehammer/Vignes. MB FRAM ses til høyre og med Thorstadbua i bakgrunnen. Mener det må være et Wilse-bilde tatt i 1920-åra. Vi ser også ei slepeferje med sykkel om bord. Håper at FRAM snart kan få en bedre tilværelse enn under ei pressenning ....

Fram