D/S "Mjøsen" med "Skibladner" i bakgrunnen. Kaptein Jacob J. Alveberg og 2 passasjerer. Alvebergs karriere var litt spesiell: sjømann, misjonær, forretningsmann og mjøskaptein. Legg merke til maskintelegrafen på bruvingen, den er vertikal slik som vi vanligvis kjenner maskintelegrafer - i motsetning til på "Skibladner"  der maskintelegrafen (på brua) er liggende.

(Foto: Mjøsmuseet)

Mjsen Alveberg_s