Onsdag 13. november kl 0900 stilte 8 mann på dugnad om bord på ferja. Oppgaver: Demontere toppdekk, lense alle rom, tømme båten for alt løst utstyr og søppel, få båten til å flyte. Stor arbeidsiver! - og alt gikk veldig bra, siste mann forlot skuta kl 1800. Etter å ha hatt 2 lensepumper i sving noen timer, fikk vi hjelp av Terje fra Gran kommune med veghøvel! Terje har hatt mye ansvar for båten da den var kommunalt eid, og han skulle skubbe båten av sandgrunna. Det gikk så-som-så..... Til sist måtte vi felle den største ospa på standa og legge mellom vegmaskinen og båten, og etter mange forsøk og ditto gode forslag kom båten endelig løs! Nå ligger den longside stranda i påventa av slep over vika på fredag. Demontering av "promenade-dekk" ble også en større oppgave enn forventet, men pågangsmot, oppfinnsomhet og erfaring slår aldri feil! Dekket er nede og båten lettet for et par-tre tonn.... Lensinga gikk greit, vi fant heller ikke i dag noen store lekkasjer. Men ved rorgjennomføring og propellhylser kommer det inn vann. Ellers fikk vi tatt i land mye løsøre som også bidrar til høyere fribord. 2 trivelige karer fra Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter (Kristiansand) kom på slutten av dagen. De skal torsdag kappe alle boltene som dekkshusene er skudd fast til skroget med, samt alle andre rør og kabler som forbinder dekkshusene med skroget. Da kan husene løftes av før båten heises på vogna som skal ta den til Minne.

En flott dag om bord i Mjøssamlingenes "nye" båt. Og stor takk til mannskapet!!

 

MF 029_s

Under, mannskapet i dag (fra venstre) : Åge (som stilte med motorbåt), Terje (Gran kommune), John (fra Hamar), Per Inge (Kapping), Frede (Mjøsmuseet), Magnus (Gjøvik), Erlend (Totenvika), Frank (Minnesund), og - Arild (Totenvika), som tok bildet.

MF 015_s

 

MF 013_s