Overskriften må ikke misforstås.... Dette er ikke noe minneord over et kulturminne. Tvert i mot! Nå går fartøyet inn i sitt nye liv som formidler av innlandets fartøyhistorie.

Båten ble - uten problemer - heist på land i Røykenvika fredag 21. november og umiddelbart plassert på ei tralle med mange hjul bak en kraftig trekkvogn. Det viste seg at skuta, strippet for dekkshus og alt løsøre og lenset helt tom for vann, veide 72 tonn! Turen mot slippen på Minne kunne starte - trodde vi.... Men veien som skulle kjøres var ikke farbar - gravearbeid! Alternativ vei inkluderte 3 bruer som måtte passeres under, og vi satte i gang nøyaktige målinger av såvel slepet som alle bruene. 2 av bruene viste seg å kunne gi noen centimeters klaring, men den siste var tvilsom - her dreide det seg faktisk om millimeter. Men vi hadde ikke annet valg enn å prøve. Ferja satte seg i bevegelse kl 2145 med politieskorte og varselbiler. Redaktøren sto på brua da ferja kom sigende, ...og det gikk! - frihøyden var 15 millimeter.... Turen bar videre opp til Lygna, ned Skrukkelia til Hurdal, videre sørover til Nebbenes og deretter via nye og gamle E6 til Minne. Ferja ble kjørt ned på fyllinga  mellom de 2 bilbruene, der sto 500-tonns-krana klar. Løftet ut i Mjøsa startet kl 0900 i litt ubekvem vind fra nord. Vi var ute med alle disponible båter: "Willy", "Start", "VB70" og en sikringsbåt. "Willy" fikk problemer med styringa og kunne ikke brukes under bukseringa. Derfor måtte de eldste trå til og ferja fra ble slept til brygga på Minne med 2 båter som tilsammen er 180 år gamle.... Dekkshusene ankom på egen semitrailer.

Seinhøstes - i 1923 - ble "Mjøsfærgen" sjøsatt på Minne som flunkende ny og moderne bilferje - og som den eneste av sitt slag i Norge.

Nesten på dagen 90 år senere kom hun tilbake dit hun ble bygget og til sitt opprinnelige farvann - Mjøsa.

 

Mf 1001

Over: Solid skrog løftes på land - 72 tonn fordelt på 20x6x2,5 m 

Under: "Brandbu" kom på land for en uke siden og får selskap

Mf 1002

Under: "Mjøsfærgen" tar en liten pause på Lygna, personen tv viser størrelsesforholdet. 

Mf 1003

mf kran_s

Over: Krana som ble brukt både i Røykenvika og på Minne

Mf 1004

Over: Sjøsetting i Mjøsa

Under: "Willy" måtte finne seg i å være kulisse med rorproblemer. Åge og John om bord. Sikringsbåten ligger på vent. Hmm.. litt mye rot på dekk. 

Mf 1005 

Mf 1006

Over: Georg sørger for rett håndtering av stivfrosne tau og trosser på "Start".  

Under:  "VB70" er alltid god å ha. Ståle på ferja, Magnus og Arild i varpebåten. Vi måtte skjære ned alle pullere for å få ned høyden under veitransporten, derfor ikke mye å feste tau og trosser i. 

Mf 1007 

 Under: "Mjøsfærgen 1923" siger inn til Minneslippen der hun ble bygget for 90 år siden. Frank kneler i respekt på brygga, Arne (med burka) på dekk.

Mf 1008