Kommentar: Kjell Johs Torgunrud foreslår Stigersand, men innrømmer at det er ren gjetning.

Det blåser frisk fralandsvind - heldigvis for skipperen - for bryggeforholdene ser heller miserable ut, og en lettbåt må til for å få passasjerene om bord. Bildet er datert 18. september 1938 og anledningen skal være en "lysttur til Skreia". Hva som menes med "Skreia" er noe uklart, for denne stasjonsbyen har jo ikke noen havn eller brygge. Pannengen er mest sannsynlig, men kanskje man bare skulle beskue Skreifjella? Og hvor er bildet tatt? - vanskelig å bestemme, men været ser ikke alt for bra ut. Båten har dessuten fått 2 k-er i navnet, tidligere het hun "Kvik". Bildet har vi lånt fra Hedmarksmuseet.

Kvikk 18.09.1938_tur_til_Skreia_s