D/S "THOR" ble bygget 1875 ved Nylands Mek. 79 fot og 82 BRT. Anskaffer var Norsk Hovedjernbane og formålet med båten var slep av godslektere. Da alle mjøsbyene fikk jernbaneforbindelse ble tømmersleping hovedoppgaven. På bildet ligger "THOR" i vinteropplag ved Hamar i 1941. Vi ser at styreposisjonen stadig er uten overbygg, men samme år ble det satt på et styrehus slik at rorgjengeren (etter 66 kalde og våte år) endelig fikk en skjermet arbeidsplass. Så sent som i 1949 ble det installert oljefyring til dampkjelen. Siste år i trafikk ble 1954. Solgt til opphugging 1957 og skåret ned på Minneslippen. Siste skipper på "THOR" var Kåre Sundbakken fra Toten. Han oppkalte sin sønn etter båten, og THOR Sundbakken er nå i gang med å restaurere den spesielle ELLWE-motoren som sto om bord i "START" i om lag 50 år. Så familiære tradisjoner føres videre....

Thor vinteropplag_Hamar_1941_s