Fyrdirektør C. F. Diriks (1814-1895) tegning av et tysk ektepar på rundreise med mjøsdamper i 1860-åra antyder at en slik ferie kan være både slitsom og kanskje ikke like interessant på alle strekninger. Redaktøren var på tur med "Skibladner" sist sommer, og fant et parallellt motiv. Situasjonen innbød ikke til å intervjue de to på bildet, så om de er etterkommere av det tyske ekteparet vites ikke, men visse likheter tillater jeg meg å kunne gjenkjenne. Diriks beskrivelse av tegningen: " Et Tydsk  Ægtepar, reisende for at bese Mjøsens Skjønheder". 

Tysk ektepar_p_Mjsen_ss

Skibl 2013_2_sovende_s