I 1962 ble Erling Volds konfeksjonsfabrikk Hamar åpnet - bygget ute i Mjøsa på jernbanebrygga. Fabrikken ble et betydelig blikkfang ved innseilinga til Hamar. Legg merke til helikopteret som var leid inn ved åpninga - stor begivenhet!  Erling Vold hadde også klesbutikk i Strandgata - ved Victoria Hotel så vidt redaktøren husker fra julehandelturer med Hamar-Kapp-Ferjen på 1960-tallet.

Bildet har vi fått av Eyvind Harder.

Erling Voldfabrikken_1962