Ingvald Eid har velvilligst sendt oss bilder av "Randsfjordferja" ex "Mjøsfærgen" - med klargjøring, dåp og jomfrutur på Randsfjorden. Vi takker så mye for bidraget! På dette bildet ser det ut til at man er i gang med de siste arbeidene - signalmasta er under montering. Legg også merke til tømmerslepebåten "Rond" helt til venstre (befinner seg nå i Ålesund).

Randsfjordferja a_s