Korrigering fra Kjell J. Torgunrud: Bildet er tatt utenfor Lillehammer Danmpsag.

Dampskipene "Skibladner" og "Mjøsen" - her fotografert i et heldig øyeblikk utenfor tømmerlensa på Gjøvik.

Årstall og fotograf ukjent for redaktøren.

Skibladner Mjsen_utenfor_Gjvik_s