M/F "Helgøya" ved Nes. Bildet må være tatt senere enn 1951 - fenderverket til "Hamar-Kapp-Ferjen" er på plass - og før brua kom i 1957. De 2 bilene er det sikkert noen som kan angi både årsmodell og merke på. En motorsykkel er også om bord sammen med mange passasjerer. Båten siger inn mot Nesbrygga og vi ser skipperen i styrehuset. 

Bildet har vi lånt fra Hedmarksmuseet. 

Helgya mf_s