D/S "DALEGUDBRAND". Bygget 1848 ved Marshall & Sons i England. Klinket sammen på Båtstø, Tretten i Gudbrandsdalen. 95x20 fot. Kun 2,5 fots dypgang. Hjulbåt. Anskaffer: Losna DS. Gikk i rute på Losna mellom Båtstø og Elstad (i Ringebu). Kort sesong og vegbygging langs vatnet gjorde at båten fikk en relativt kort karriere som en nordlig forlengelse av Mjøstrafikken. Fartøyet ble demontert og flyttet til Mjøsa. Satt i trafikk 1862 mellom Lillehammer og Hamar i konkurranse med Hovedbanens og Oplandskes båter. "Dalegudbrand" var bygget som elvebåt og ikke egnet for Mjøsas vind og vær. Uansett: Båten var en irriterende konkurrent, og i 1863 kjøpte Oplandske DS båten. De fikk den billig fordi den var uegnet - og Oplandske ble kvitt en  uønsket aktør i markedet. Skipet kom aldri mer i trafikk. Ble rigget ned, maskin og kjele solgt - og "DALEGUDBRAND" ble kullekter. Men i 1913 kom båten på et annerledes oppdrag: Sammen med en nedrigget "DRONNINGEN" ble hun brukt ved hevingen av D/S "GJØVIK" i Nessundet i 1913. Vi kjenner ikke den endelige skjebnen - sannsynligvis hugget. Det finnes ingenting etter denne båten, bortsett fra et par bilder der hun er redusert til lekter.

MEN: Arve Nordsveen har kommet over dette bildet som (vi er blitt enige om) viser "DALEGUDBRAND" som passasjerbåt i drift - ved kai på Eidsvoll. Nord for brygga ligger ei seiljakt i ballast, like utenfor brygga et litt ubestemmelig fartøy - sannsynligvis en lekter. Til høyre i bildet og på land: godslektere. Jernbanen er også i aktivitet. Unikt bilde!

Dalegudbrandsogså i akt