Ikke egentlig et bilde, men bildet av en artikkel:

Eidsvolds Blad kunne i 1915 berette om bisettelsen av oppsynsmann Olsen, ansatt hos brukseierforeningen. Det litt spesielle var at D/S DØLEN fraktet kisten fra Svanfoss til Eidsvoll. Noen og enhver med hang til det maritime kunne vel ønske seg en slik aller siste reis.....  

Staale Elverhøi har sendt oss saken:

Begravelse mudring EB 1915